Wczytuję dane...
Regulamin promocji Plecak Gratis

Regulamin promocji "Plecak Gratis"

§ 1 Zasady ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady,zakres, warunki uczestnictwa w promocji "Plecak Gratis"

2. Organizatorem Promocji jest Metal-Tech Sklep internetowy z siedzibą ul. Grunwaldzka 2, 32-720 Nowy Wiśnicz.

3. Promocja skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi.

4. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, która spełni warunki określone w punkcie 3 paragrafu 1 niniejszego Regulaminu i w której przypadku nie zachodzą przesłanki określone w punkcie 5 paragrafu 1 niniejszego Regulaminu.

5. W Promocji nie mogą uczestniczyć:

a) Pracownicy Organizatora,
b) Inne osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z przygotowaniem i prowadzeniem Promocji,
c) Małżonkowie, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w punktach a i b, d) Klienci hurtowi;

§ 2 Zasady Uczestnictwa w promocji

1. Promocja dotyczy użytkowników strony www.metaltech.sklep.pl

2. Promocja obowiązuje w dniach 07.03.2016 do odwołania.

3. Klient w czasie trwania promocji do każdej umowy zakupu, która odbyła się za pomocą strony www.metaltech.sklep.pl na kwotę powyżej 350 zł i w wiadomości do sprzedającego zaznaczy dodatkową informację o plecaku gratis nabywa prawo do otrzymania plecaka gratis.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest jednorazowy zakup za pomocą strony internetowej sklepu „Metal Tech” i tylko jej.

5. Promocja nie dotyczy zamówień telefonicznych, poprzez serwis allegro, mailowych itp.

6. Poprzez udział w Promocji, uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Organizator promocji zobowiązuje się zadbać i ochronić przetwarzane dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem RODO z dnia 27.04.2016.

§ 3 Zmiany w regulaminie i zakończenie Promocji

1. Metal-Tech zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu oraz zawieszenie lub zakończenie promocji bez podania przyczyny, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.